Soms staar je je helemaal blind op een puzzel. Een beetje hulp kan dan nodig zijn. Ook in het dagelijks werk is hulp soms gewenst, óf om alles toch op tijd af te krijgen, omdat eigen capaciteit of deskundigheid ontbreekt, of omdat er onvoldoende sturing wordt gegeven. Ook kan een blik van een buitenstaander verhelderend werken om de puzzelstukjes te laten passen.

Improving-IT kun je met name inzetten voor:

De meeste activiteiten voeren we uit op de terreinen: Improving-IT heeft ruime ervaring binnen de woningcorporaties, zowel binnen specifieke bedrijfsonderdelen als op bestuurlijk niveau. In de contacten binnen een organisatie zijn we goed in staat te communiceren met en schakelen tussen de verschillende niveau's. We zijn ook binnen overheid en bedrijfsleven thuis en hebben we projecten gerealiseerd.

Zie voor verschillende voorbeelden van projecten en activiteiten ook de pagina Ervaringen

Herlaad de Home-pagina van Improving-IT (ook handig als de site niet goed wordt getoond, bijv. omdat je via een zoekmachine bij ons terecht gekomen bent.